Gelote koppelwedstrijd op zaterdag 7 oktober 2023   

 

Ook dit jaar organiseren we voor de leden van de WHSV een gelote koppelwedstrijd. Deze wedstrijd wordt in de Ringvaart gevist. De opzet is een wedstrijd waarbij je via loting een koppelmaat krijgt toegewezen. Een leuke wedstrijd op goed viswater, een goede sfeer, een gezellige koppelmaat en als prijzen waardebonnen voor visspullen. Kortom genoeg redenen om mee te gaan.  

Wie

Leden van de Wassenaarse H.S.V.

Waar

Ringvaart

Wanneer

7 oktober 2023

Tijd

  • Loten aan het water om 06.45 uur

  • Aanvang wedstrijd 08.00 uur - einde wedstrijd 14.00 uur

Inschrijfgeld

€ 7,50

Prijzen

  • Waardebonnen

  • Het aantal inschrijvingen bepaalt of er in meerdere vakken wordt gevist.

  • Bij oneven aantal deelnemers krijgt de deelnemer die alleen vist de gemiddelde vangst van de overige deelnemers opgeteld bij zijn vangst.

Inschrijven

Tot uiterlijk vrijdag 29 september2023. Inschrijving geschiedt door overmaking van het inschrijfgeld op de girorekening van de WHSV o.v.v. Gelote koppelwedstrijd 2023. Het girorekeningnummer is NL77INGB0002307719 t.n.v. Wassenaarse Hengelsportvereniging te Wassenaar.

Max.deelnemers

Geen maximum

 Reglement  Vrije hengel; ook wisselen tijdens de wedstrijd. Vissen op gewicht; alle vis telt behalve paling, snoek en snoekbaars. Deze dient onmiddellijk in het water teruggezet worden en mag op straffe van diskwalificatie niet in het leefnet bewaard worden; geen rode maden en verse de vase.