WAT DOEN WE

 

 

Zie ook de Statuten en het Huishoudelijk reglement

De WHSV beheert aantrekkelijke viswateren in en rond Wassenaar. Door de uitstekende contacten met de Gemeente Wassenaar is het mogelijk het water in en rond Wassenaar voor de sportvissers toegankelijk te houden.

 

De WHSV wil een actieve vereniging zijn. Er wordt een zomercompetitie gehouden voor de wedstrijdvissers. Ook staat de WHSV voor de organisatie van de jaarlijkse viswedstrijd van de Oranjevereniging.

 

Het bestuur is zich er terdege van bewust dat vissen niet ophoudt bij de gemeentegrenzen. Het bestuur van de WHSV ziet ook de noodzaak van deelname aan federatieve overleg. Daar waar nodig zal de WHSV aanwezig zijn op vergaderingen en bijeenkomsten van de federatie om voor de belangen van haar leden op te komen.

 

Vanuit de vereniging zijn drie bestuursleden inmiddels gecertificeerd controleur visdocumenten. Door op gezette tijden de vissers op de eigen wateren te controleren hopen we bij te dragen aan het verminderen van de zwartvisserij. Voorlichting, opleiding en controle zijn de pijlers voor een goed beheer van onze viswateren. Een recentelijke ontwikkeling is de instelling van een karperstudiegroep.

De WHSV participeert ook in de VBC. De visstandbeheercommissie (VBC) is de plaats waar afspraken over benutting in de vorm van een visplan moeten worden gemaakt. De kern van het binnenvisserijbeleid is bevordering van een duurzame visstand met een daarbij passende duurzame visserij. Daarvoor is een betere samenwerking nodig tussen belanghebbenden. De WHSV is zo'n belanghebbende en acht deelname daarom opportuun.

 

Om al deze activiteiten in goede banen te kunnen leiden is er een actief bestuur die maandelijks op de eerste maandag van de maand een bestuursavond houdt. Heeft u ideeën, suggesties, klachten of vragen dan kunt u dat inbrengen in het maandelijkse bestuursoverleg. U kunt daar voor contact opnemen met de voorzitter André Breijer.Download
Klik op download om de statuten op te halen
scan afschrift.pdf
Adobe Acrobat document 8.8 MB